ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

W celu złożenia wniosku przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie konieczne jest posiadanie konta na ePUAP.

ePUAP – wyślij pismo

Adres skrzynki na platformie ePUAP: /dddim-szansa/SkrytkaESP