Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.08.2019 w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie

 XII/80/2019

 

UCHWAŁA NR XXXI/204/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie

UCHWAŁA NR XXXI/204/2021