Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”  jest placówką opiekuńczo  wychowawczą typu socjalizacyjnego, która wykonuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej dla maksymalnie 14 dzieci. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Słupeckiego. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.